Contributies

CategorieContributie 2020*Toelichting
t/m 7 jaar€45,00op 31 dec. < 8 jaar*
8 t/m 17 jaar€60,00op 1 jan. > 7 en < 18 jaar*
18 t/m 20 jaar€90,00op 1 jan. > 17 en < 21 jaar*
student€75,00uitwonende studenten*/**
senior€120,00op 1 jan. > 20 jaar*/***
competitielid€50,00zie voorwaarden****
rolstoeltennis€25,00
donateur€25,00niet-spelend lid

* In het 1e jaar geldt voor nieuwe leden die de laatste 5 jaar geen lid zijn geweest van TC Animo een introductiekorting van 50%, en het daaropvolgende jaar een korting van 25!

** Kopie actueel huurcontract van woning/kamer buiten Zeeuws-Vlaanderen vereist.

*** Alle seniorleden betalen een extra bijdrage van 25 euro voor het meewerkmodel; indien voldoende vrijwilligerswerk is gedaan, wordt deze aan het eind van het jaar teruggestort.

**** Vanaf 2017 is het mogelijk om onder enkele voorwaarden competitie lid te worden van TC Animo. Als competitie lid heb je alleen rechten om op de banen te spelen tijdens de competitiewedstrijden. Buiten deze wedstrijden zijn er geen baanrechten. Aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan.

De voorwaarden zijn:
– Je dient lid te zijn van een andere tennisvereniging en deze gegevens bij opgave te vermelden
– De verenigingscompetitieleider dient goedkeuring te verlenen. Indien er eigen TC Animo leden op de wachtlijst staan om competitie te spelen hebben deze voorrang. Toetreding is dan alleen mogelijk indien het bewuste team ook het wachtende TC Animo lid toelaat in het team.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan of wanneer er toch buiten de competitiewedstrijden op de banen wordt gespeeld komt het competitielidmaatschap direct te vervallen zonder restitutie van de betaalde som.

De contributienota’s worden via email verzonden door ClubCollect. Indien tijdig betaald kunt u uw ledenpasje (heeft u nodig voor toegang tot het park, het afhangen van de banen en voor competitie en toernooien) afhalen in het clubhuis.