Padelbanen bij TC Animo

Beste leden van TC Animo,  

3 maart jl. hebben wij een bijzondere ledenvergadering gehouden i.v.m. het aanleggen van padelbanen bij TC Animo.

Er was een grote opkomst, ruim 65 deelnemers namen deel aan de vergadering!

Tijdens de bijeenkomst is er een presentatie gegeven over het aanleggen van padelbanen bij TC Animo en alle zaken die hierbij komen kijken.Het financiële aspect was hier ook een onderdeel van.

Onderdeel van het financiële plan is een lening van de leden aan de club die voor beide partijen interessant is! Om hier alle details over te geven zullen we binnenkort een infoavond inplannen, datum en tijdstip volgt.

Na de presentatie was er de gelegenheid tot het stellen van vragen en aansluitend zijn we overgaan tot de stemming (voor of tegen de padelbanen bij Animo).

We zijn verheugd om te kunnen melden dat we 65 stemmen voor kregen en 0 stemmen tegen!

Wat betekent dat we nu zo snel mogelijk van start zullen gaan met het aanvragen van een vergunning bij de gemeente en met het inplannen van de werkzaamheden voor de aanleg van de padelbanen.

Op onze website, via de mail en social media zullen wij jullie op de hoogte houden van de vorderingen en alles wat hiermee samenhangt.